Skribent
Andrea
Publicerad
2011-11-25

Order Nordic AB bedriver ett aktivt miljöarbete

Order Nordic AB är en av de ledande distributörerna inom hemelektronik, där ett aktivt miljöarbete är en av grundpelarna för vårt arbete.

  • Vi ska vid inköp av elektronikprodukter, kemikalier och andra produkter inom ramen för vår affärsidé välja alternativ som är miljöanpassade.
  • Vi ska aktivt arbeta med att minska drivmedelsförbrukningen
    genom att använda energieffektiva transporter och fordon.
  • Vi ska säkerställa att hanteringen av kemikalier sker på ett sätt som är säkert för miljön och inte är skadlig för människors hälsa.
  • Vi ska arbeta med att minska vår användning av elektricitet.
  • Våra anställda skall hållas engagerade i miljöarbetet och inneha den miljöutbildning som krävs för sina arbetsuppgifter.
  • Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.

Order Nordic AB är miljöcertifierade enligt ISO14001.

Om ni har några frågor kring vårt miljöarbete kontakta oss via
e-post: miljo@order.se

 

miljöcertifierade